18 května, 2024

Učitelé o online bezpečnosti

učitelUčitelé nezvládají učit děti o online bezpečnosti, nedokáží naplnit očekávání rodičů. Průzkum společnosti AVG Technologies ukazuje velkou mezeru ve vzdělávání a podpoře učitelů.
Podle 82 % dotázaných učitelů, dnešní rodiče spoléhají na školy, že učí jejich děti o bezpečnosti na internetu. Jde o nevyřešenou otázku zodpovědnosti. Učitelé říkají, že rodiče nemají o tématu dost informací.
Nejvíc o schopnostech rodičů pochybují čeští učitelé. Jen čtvrtina dotázaných českých učitelů se domnívá, že znalosti rodičů o internetové bezpečnosti jsou dostatečné. Přesto pouze 9 % rodičů v Česku, nejméně ze všech dotazovaných zemí, žádá učitele svých dětí o radu, jak zajistit jejich bezpečnost na internetu.

Výzkumu se zúčastnilo téměř 1800 učitelů z celého světě

učitelVýzkum, poukázal na potřebu poskytnout učitelům větší podporu a školení při vzdělávání dětí na téma online bezpečnosti.
Dvě třetiny (64 %) respondentů se shodly, že školy by měly poskytovat lepší odbornou přípravu v oblasti používání internetu jako vzdělávacího nástroje. V Česku však takový názor zastává jen necelá polovina dotazovaných (49 %), přestože 100 %, tedy všichni zúčastnění učitelé uvedli, že internet při výuce používají. Dále si 77 % respondentů myslí, že bezpečnost na internetu by měla být vyučována jako součást školních osnov.
Mezi znalostmi a schopnostmi učitelů a očekáváním rodičů zeje propast, na kterou průzkum ukazuje. I když 69 % tázaných učitelů říká, že diskutují s žáky o bezpečnosti na internetu, pouze jeden učitel ze čtyř uvedl, že má aprobaci na to, aby o tom učil.

Tony Anscombe, Senior Security Evangelist ve společnosti AVG Technologies:

Dnešní učitelé používají internet pravidelně ve svých hodinách. Navíc se musejí vypořádat se stále komplexnějšími problémy, které přináší, a to často bez jakéhokoliv proškolení. Vzhledem k tomu, v jaké míře je nyní internet používán jako vzdělávací nástroj, mnoho učitelů uvedlo, že jim jejich školy daly pokyny pro zvládání nejčastějších problémů. Problémem  je, že většina učitelů nemá žádnou kvalifikaci v oblasti této výuky. Když se žák svěří s kyberšikanou pouze jednomu ze čtyř učitelů, je jasně vidět, proč je zapotřebí větší průprava učitelů.“

učitelPoznámky učitelů z celého světa:

  • Brazílie udává světový trend ve vzdělávání o bezpečnosti na internetu. Většina učitelů (54 %) učí o této problematice pravidelně a 51 % má školení v tomto oboru.
  • Většina učitelů ve Velké Británii uvedla, že jejich škola má hodiny informatiky (91 procent v porovnání se 72 procenty na celém světě), ale jenom 37 % učitelů má školení v bezpečnosti na internetu.
  • Pouze 60 % škol v USA nabízí hodinu informatiky, nejméně ze všech zemí, a jenom 40 % učitelů zadávalo domácí úkoly, které vyžadují internet (v porovnání s 57 % na celém světě).
  • Podle 29 % učitelů (ve srovnání s 18 % na celém světě) si kanadské děti s největší pravděpodobností přinesou do školy vlastní zařízení. Nejspíše to bude notebook (84 procent), chytrý telefon nebo tablet (obě možnosti 82 %).
  • Učitelé v Německu vykázali nejvyšší pravděpodobnost, že k nim přijdou studenti s problémem kyberšikany (36 % v porovnání s 25 % na celém světě). Skoro polovina učitelů si myslí, že nejsou dostatečné podporováni, aby se s tím dokázali vyrovnat (46 %).
  • Australské školy jsou na špičce seznamu v tom, že mají již zpracovány pokyny pro případy kyberšikany (80 %) a situací týkajících se prohlížení nevhodného obsahu na internetu (75 %).
  • Pouze 7 % učitelů v České republice uvedlo, že jejich škola pořádá rodičovský večer. Zahrnoval možnost vzdělávat rodiče o online bezpečnosti. Z těch rodičů, kteří měli možnost se večera zúčastnit, 78 % vyjádřilo obavy o situaci kolem online bezpečnosti svého dítěte.
  • 91 % učitelů ve Francii uvedlo, že jejich škola poskytuje zařízení pro děti. Většinou jde o stolní počítače (80 %). Pouze 35 % nabízí notebooky (46 % je průměr ve světě) a 9 % tablet (ve srovnání s 32 % na celém světě).
  • Více než čtyři z pěti učitelů (82 %) na Novém Zélandu diskutovali ve svých třídách o bezpečnosti na internetu. Stejný počet ovšem neměl kvalifikaci v daném oboru.

Online průzkum učitelů různých předmětů, kteří učí děti v rozmezí 3 až 18 let, proběhl  v mnoha státech.

Průzkum měl identifikovat úrovně školení a povědomí o online bezpečnosti. Průzkum byl zrealizován s využitím nástroje Research Now a vyhodnocení probíhalo v květnu 2014. Celkem 1760 učitelů vyplnilo desetiminutový průzkum v průběhu června 2014.

Autor článku: Pavel Klimeš

Související příspěvky

Zanechte Odpověď