18 června, 2024

.Staré dluhy nezmizí

Nařízení exekuce není pro nikoho dobrá zpráva. Spotřebitel, který má dluhy a je na něho uvalena exekuce, prožívá velmi nepříjemnou situaci nejen proto, že je v neustálém hledáčku exekutora, ale také kvůli rostoucí pravděpodobnosti navyšování dluhu a riziku vzniku dalších exekucí.
Jak vyplývá ze zjištění společnosti KRUK, v situaci, kdy se člověk dostane do jedné exekuce, je velmi pravděpodobné, že mu v následujících šesti měsících hrozí další jedna až dvě, objevují se ale také případy, kdy se zadlužený člověk dostane až do pěti nových exekucí.
U téměř poloviny sledovaných případů totiž došlo během půl roku po vyhlášení první exekuce k uvalení několika dalších. U druhé, menší části dlužníků, se situace oproti dřívějšku nezmění a vůbec nejmenší část dlužníků vyřeší ve sledovaném období aspoň jednu exekuci.

Co je příčinou těchto problémů?

Do finančních nesnází se člověk dostane snadno v momentě, kdy přestane být schopen splácet svoje závazky – tedy půjčky a úvěry. Důvodů, které znemožní dostát závazkům, je několik a nelze je podceňovat. K nejčastějším patří ztráta zaměstnání, zdravotní problémy či úraz, nebo také rozvod či ztráta partnera. Dluhy je nutné splácet a právě v okamžiku, kdy dlužníkovi dojdou prostředky na úhradu splátek, hrozí riziko roztočení dluhové spirály a vzniku dluhové pasti. V takové situaci si dlužník bere další půjčky jen proto, aby byl schopen hradit splátky předešlých závazků. Riziko exekuce je v tomto momentě obrovské a zvětšuje se s každou další půjčkou, která má pouze pokrýt jinou půjčku.
„Důsledky nezodpovědného přístupu ke splácení závazků jsou zřejmé. Kde nepomůže zodpovědný přístup dlužníka, nastoupí soudy a případně exekuce. A co je nejpodstatnější – dluhy samovolně nemizí. Podle našich zjištění se během krátkého období naopak znásobí a dlužníkovi zakrátko hrozní minimálně jedna další exekuce,“ řekl Krzysztof Różycki, generální ředitel společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „Nesolidní dlužník může být i po letech zapsán do rejstříku dlužníků, přičemž tento záznam prakticky znemožňuje čerpat v budoucnu jakýkoli úvěr v bance nebo nakupovat na splátky.“
Existují nebankovní společnosti, které i přes nepříznivé finanční hodnocení v registru dlužníků poskytnou žadateli půjčku. Podmínky takové smlouvy jsou však pro dlužníka více než nepříznivé. Cílem těchto společností totiž primárně není záměr, aby dlužník splácel. Obvykle vezmou do zástavy majetek dlužníka a ve chvíli, kdy přestane splácet půjčku, jdou okamžitě po jeho majetku. Tvrdý postup vůči dlužníkovi a nevybíravé praktiky nejsou v těchto případech vůbec výjimkou – právě naopak.

Zlaté pravidlo zní: Komunikujte se svým věřitelem!

Nejúčinnější prevencí před dluhovou pastí je se vůbec nedostat do exekuce. Pomoci tomu může povědomí o vlastních financích a obyčejný selský rozum. Sestavit domácí rozpočet, v němž budou evidovány příjmy, výdaje a rezervy, není zase tak velký problém, zvlášť s přihlédnutím k tomu, jak nepříjemným situacím se díky němu dá předejít. Základním předpokladem, jak vyjít s penězi a nezadlužit se, je pečlivé plánování, důslednost a systematičnost. Disciplína ve vedení přehledu o rodinných financích, umění vytrvat a dokázat ho správně vyhodnotit pomohou zajistit budoucnost nezatíženou dluhy.
Pokud se přesto stane, že nastane krizová situace a možný problém se splácením dluhu, je třeba se k ní postavit čelem a okamžitě ji začít řešit. Nejhorším řešením dlužníka je nereagovat na písemné výzvy k úhradě, odmítat kontakt či návštěvu terénního poradce – zkrátka se vyhýbat zodpovědnosti. Čas bude plynout dál, dluh nemizí a naopak naroste o úroky, a po čase se návštěva exekutora stane nevyhnutelnou. Tou nejlepší možností je se co nejrychleji spojit s věřitelem spravujícím dluh, pravdivě mu popsat svoji situaci a společně hledat řešení. Klienta to nestojí žádné výdaje, protože firmy spravující pohledávky nepřipočítávají náklady na svou činnost k dluhu. Dlužník splatí pouze tolik, kolik činí jeho dlužná částka.
„Prakticky každá situace se dá nějak vyřešit. Řada institucí, včetně společnosti KRUK, pomáhá rozložit zadlužení na společně domluvené splátky, které jsou přizpůsobeny finančním možnostem dlužníka. Domluva s věřitelem je tedy nejlepší řešení, které zajistí více klidu i v tíživé situaci a ochrání dlužníka před možnými nepříjemnými důsledky,“ doplnil Vítězslav Kus, obchodní ředitel společnosti KRUK.

Autor článku: Alexandra Kostřicová

www.cz.kruk.eu

Související příspěvky

Zanechte Odpověď