24 července, 2024

.Sport pro děti trpící obezitou

Malé děti neposedí, objevují svět, skáčou, lezou a běhají. Pohyb je přirozenou součástí jejich života. Čím jsou však starší, pohybu ubývá. S nástupem do školských zařízení jsou nucené dlouhé hodiny sedět, ve škole si odbydou 2 hodiny tělocviku týdně a odpoledne mnohdy stráví u televize nebo počítače. Společně s nevyváženou stravou vede nízká tělesná aktivita k nadváze či dokonce obezitě.
První volbou při léčbě dětské obezity je pravidelná pohybová aktivita, která je také jednou ze základních podmínek snížení hmotnosti a udržení tohoto stavu.
Důležité je, aby dítě společně s rodiči zařadilo do svého denního režimu některé druhy aerobního cvičení. Tělesné cvičení by mělo být všestranné, aby byly zatěžovány všechny svalové skupiny.
 
„Zatížení vytrvalostního charakteru by mělo být nejprve nízké intenzity a později vytrvalostní dynamické zátěže střední intenzity. Ze začátku nejméně 30 minut denně při srdeční frekvenci do 140 tepů za minutu. Doporučené množství pohybové aktivity pro obézní dítě či dítě s nadváhou je v ideálním případě 1 – 1,5 hodiny intenzívní svalové činnosti denně“, radí fyzioterapeutka z odborného centra zdravého životního stylu Rekondice v Praze.
 
Musíme mít na paměti, že obézní děti někdy potřebují k  nabytí určitých pohybových dovedností více času a opakování, ale při správném vedení jsou schopné získat chybějících pohybové znalosti a pracovat se svým tělem.
 
„V Rekondici radíme rodičům dítěti zařadit gymnastická cvičení aerobního charakteru: míčové hry, jízda na kole, jízda na kolečkových bruslích, běžecké lyžování, bruslení apod. Vhodné jsou i různé druhy tance, bojová umění, jóga, atletika, plavání a hry a cvičení ve vodě, doporučuje fyzioterapeutka. Základní formou cvičení je chůze, ideálně v měkkém terénu. Důležité je také minimalizovat používání dopravních prostředků a výtahů.
 
Hlavním cílem při vedení obézního dítěte k pohybové aktivitě je naučit jej mít radost z pohybu, cvičení by se mělo stát příjemným rozptýlením, uvolnit napětí a být zábavné. Zároveň ale dítě získá sílu, vytrvalost a kondici. Pohyb spolu s vyváženou stravou by se měl stát každodenní součástí života dítěte. Samotná navýšená pohybová aktivita k redukci hmotnosti nevede, ale bez její podpory nemůže fungovat ani žádná úprava jídelních zvyklostí.

Autor článku: Mgr. Martina Karasová fyzioterapeutka

www.rekondice.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď