21 května, 2024

Novinky pro řidiče od 1.1.2016

Letos vstoupila v platnost nová vyhláška č. 294/2015 Sb., která nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Zákon 268/2015 Sb. je také novelizován zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Velkou změnou je nové pojetí dálniční sítě, kdy většina stávajících rychlostních silnic je převedena na dálnice, takže myslete na dálniční známky.
Značka silnice pro motorová vozidla byla uvolněna pro komunikace, kde je omezen nemotorový provoz a naproti tomu zvýšit povolenou nejvyšší rychlost na 110 km/h.

Takže POZOR! Od letošního roku je provoz na cestách pro motorová vozidla jen 110 km/h.

 
Vstupují v platnost také nové značky, jako je např. OKRUH. Jde značku, která vás navádí na cesty, které míjejí střed města.
 
 
Zákaz vjezdu nákladních automobilů neplatí pro obytné automobily, jinak platí všechny nákladní automobily, pokud není pod značkou uvedená hmotnost.
 
 
Bezpečný odstup je jedna z častých příčin nehod. Na cestách se objeví vodorovné značení pro bezpečný odstup aut, související s nejvýše povolenou rychlostí, nebo se sníženou viditelností apod. Značka informuje o počtu znaků, které by měl  řidič vidět před svým autem.
 
 
Změnu zaznamenala i povinnost mít zimní výbavu. Obecně platilo, že povinnost se vztahovala na zimní výbavu s platností od 1.listopadu do 31.března. Není-li platnost na značce uvedena, pak platí povinnost mít zimní výbavu po celý rok.
 
 

Ale i ve městě čekejte další změny. Pokud je zóna označena Mimo zásobování, pak je zde povolen vjezd vozidlům, zajišťující zásobování, a služby lékařské (včetně vozidel přepravující těžce zdravotně postiženou) a služby údržbářské.

Je-li na na tabuli Dopravní obsluha, pak zde mohou navíc vjet i taxikáři, auta lidí, kteří mají v tomto místě bydliště sídlo nebo garáž.
 
 
S houstnoucí se dopravou se čím dál tím častěji setkáváme s autobusy, které jezdí po tramvajových kolejích. V určitém místě ale autobus z kolejí sjíždí. Setkáme se tedy se značkami, které nás upozorní, že je potřeba dát autobusům v daném místě přednost.
 
 
Také Směrové sloupky, které usměrňují provoz a zdůrazňují podélné souvislé čáry začnou být čím dál tím běžnější.
 
 
Od roku 2017 budou moci obce a města zřizovat emisní zóny, čili místa, kde bude omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky.
 
 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď