23 června, 2024

Nejvíce spoří podnikatelé a důchodci

I přesto, že senioři vnímají svoji finanční situaci jako tíživou a svůj důchod jako nedostatečný, dokáží ze svých příjmů uspořit. Jak vyplývá z výsledků výzkumu společnosti STEM/MARK, který si nechala vypracovat společnost KRUK, téměř 40 % seniorů má finanční rezervu na více než tři měsíce a 35 % seniorů na dva až tři měsíce. Důchodci tak patří z hlediska sociálních skupin k nejspořivějším lidem. Podobně jsou na tom podnikatelé; až 78 % živnostníků a podnikatelů by v případě výpadku svého hlavního zdroje příjmu bylo schopno pokrýt své životní náklady až tři měsíce.
Poměrně velkou disciplínu důchodců v oblasti financí potvrzuje vedle spořivosti také jejich nízká zadluženost, která činí podle údajů společnosti KRUK 4,85 %. Z hlediska pohlaví dluží více ženy (52,1 % ze skupiny dlužníků nad 65 let), než muži (47,9 % ze skupiny dlužníků nad 65 let), muži však průměrně dluží větší finanční částku (54 989 Kč), než ženy (41 634 Kč). Průměrný dluh českého seniora se pohybuje ve výši 48 030 Kč. 
 

Důchodci mají o financích přehled. Jejich slabinou je důvěřivost

I přes nízkou zadluženost a poměrně dobrou orientaci ve finančních produktech (až 80 % důchodců tvrdí, že se orientují v nabídce finančních institucí) představují senioři rizikovou skupinu. Ačkoli sledují aktuální dění a snaží se udržet o financích přehled, jsou zároveň oblíbenou cílovou skupinou nejrůznějších více či méně seriózních obchodníků. Neodůvodněná důvěřivost vůči mladším a dynamickým lidem se v mnoha případech stává seniorům osudnou.
„Důležitou roli hraje v životě seniorů rodina. Ze strany potomků by směrem k rodičům a prarodičům měly plynout informace o nejrůznějších nástrahách, které na ně mohou číhat v podobě nekalých prodejců či podvodných smluv,“ říká Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK. „Je na místě vysvětlit prarodičům, že je nezbytné získávat finanční poradenství od profesionálních odborníků, nikoli od nepovolaných jedinců.“
 
Do slabší pozice staví seniory také jejich omezené finanční prostředky a závislost na jediném zdroji příjmů, starobním důchodu. Výdaje na bydlení, stravu a zdravotní péči přitom neustále rostou, zatímco příjmy do domácího rozpočtu se zvyšují jen nepatrně, spíše stagnují. Vytvořené rezervy se tak mohou zmenšovat.
Je proto dobré mít přehled o příjmech a výdajích. Pomoci může sestavení plánu finančního hospodaření, který dokáže poskytnout přehled příjmů a výdajů a může pomoci získat kontrolu nad finanční situací a předejít vzniku a nahromadění dluhů či vzniku exekuce. Díky vedení tohoto přehledu se člověk naučí stanovit si priority výdajů podle jejich důležitosti a odhalí oblasti, v nichž utrácí nejvíce peněz a kde může ušetřit. Navíc pomáhá získat zdroje pro pravidelné spoření a zvládnout nečekané výdaje.
„Senioři, kteří nemají finanční znalosti, se mohou velmi snadno dostat do finančních nesnází a splátky úvěru se tak dostanou na vedlejší kolej. Odtud je už jenom krůček k problémům se zadlužením,“ doplňuje Veronika Kuřinová.
 

Veronika Kuřinová

Zdroj: cz.kruk.eu

Související příspěvky

Zanechte Odpověď