24 července, 2024

.Nejčastěji se zadlužují Pražané

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), která se na českém trhu od loňského roku zabývá správou pohledávek bank, pojišťoven, telefonních operátorů, poskytovatelů energií a dalších služeb, zveřejnila statistiky o českých dlužnících. Typický český dlužník je podle těchto rozsáhlých statistik muž ve věku 35–44 let, který žije v Moravskoslezském kraji a jeho dluh činí zhruba 10 000–20 000 Kč.
V lednu letošního roku se od září roku 2001 vůbec poprvé meziměsíčně snížila míra zadluženosti českých domácností o 2,6 miliardy na 1,16 bilionu korun a celkový objem úvěrů poskytnutých domácnostem od ledna 2013 dále meziměsíčně klesá na současných 1,1 bilionu korun.
Pokles způsobuje především propad objemu poskytnutých neúčelových půjček (meziročně o více než 6 %), tj. typicky úvěrů na dovolené, dárky apod., což odráží zejména opatrnost spotřebitelů, kteří v období recese a v obavách z budoucí ekonomické nejistoty omezují tyto typy půjček.
Významný pokles je patrný i u úvěrů ze stavebního spoření, způsobený především velkou nejistotou o budoucnost stavebního spoření jako takového a historicky nejnižšími úrokovými sazbami hypotečních úvěrů. Mezi těmito produkty proto dochází k výraznému přesunu oblíbenosti, přičemž pokles v objemech úvěrů ze stavebního spoření je kompenzován stabilním více než 6% meziročním růstem hypotečních úvěrů.
Dlouhodobě negativní je však vývoj objemu nesplácených úvěrů, který v současnosti při meziročním srovnání roste tempem přes 5 %. Potvrzuje se tak zhoršující se schopnost českých domácností splácet půjčky, a to v důsledku rekordně vysoké nezaměstnanosti přes 10 % a všeobecně negativního výhledu budoucího ekonomického vývoje.
Z celkového objemu 60 miliard korun nesplácených úvěrů tvoří zhruba 37 % hypoteční a 30 % neúčelové úvěry, přičemž objem těchto dvou kategorií roste nejrychleji ze všech sledovaných úvěrových produktů – více než 8 %, resp. 11 % v meziročním srovnání.
 

Nejčastěji se zadlužují Pražané

Většina dlužníků chce se svými věřiteli dohodnout dohody a snaží se vytvořit reálný splátkový kalendář. Nejzodpovědnějšími dlužníky, kteří nejčastěji řeší své závazky smírnou cestou, jsou lidé v Jihočeském regionu, naopak nejméně zodpovědní jsou lidé v Praze – jejich nesplácené závazky nejčastěji končí u soudu, případně exekutorů. Mnohem zodpovědněji také splácejí své závazky dlužníci s vyšším dluhem, nejvíce problémů se splátkami tedy mají lidé s menším dluhem. Zodpovědnost při splácení závazků také roste s přibývajícím věkem.
Největší počet českých dlužníků žije v Moravskoslezském (14,63 %), Středočeském (12,31 %) a Ústeckém (12,06 %) regionu – tedy v nejvíce obydlených oblastech, které zároveň patří mezi nejohroženější nezaměstnaností. Naopak nejmenšími počty dlužníků se mohou pochlubit regiony Karlovarský (4,27 %), Zlínský (3,43 %) a Vysočina (3,32 %).
Totožné lokality figurují na „stupních vítězů“ i při hodnocení celkové výše dluhu všech dlužníků v daných regionech. Regionem s největším celkovým dluhem je Ústecký s podílem 12,96 %, následovaný Středočeským (12,95 %) a Moravskoslezským (12,81 %). Nejmenší dluhy svých obyvatel mají naopak regiony Karlovarský (4,50 %), Vysočina (3,49 %) a Zlínský (3,46 %).
 

Nejlépe hospodaří s penězi lidé z Plzeňska

Nejmenší průměrný dluh zadlužených osob vykazuje Plzeňský region s částkou 64 109,11 Kč, na druhém konci žebříčku figuruje Liberecký region s částkou 81 703,39 Kč. Celorepublikový průměr činí 75 378,93 Kč.
Pokud bychom výši nesplacených závazků rozdělili podle pohlaví dlužníků, pak nejmenší průměrný dluh mezi ženami vykazují obyvatelky Královéhradeckého (57 262,12 Kč), Plzeňského (59 115,98 Kč) a Moravskoslezského (60 481,65 Kč) kraje, a naopak největší ženy s trvalým pobytem v Praze (76 144,90 Kč), Jihočeském (76 782,55 Kč) a Ústeckém (77 122,15 Kč) regionu; celorepublikový průměr činí 68 554,84 Kč.
Nejmenším průměrným dluhem mezi muži se může chlubit Plzeňský (67 718,88 Kč), Moravskoslezský (69 834,99 Kč) a Královéhradecký (72 241,13 Kč) region, největší průměrný dluh mají muži z kraje Jihočeského (85 335,62 Kč), Libereckého (89 199,07 Kč) a z Vysočiny (89 633,86 Kč); celorepublikový průměr mezi muži dosahuje částky 80 136,70 Kč.
Podíváme-li se na zadlužené osoby z pohledu poměru mužů a žen, zjistíme, že jsou to z 60 % muži. Ženy jsou v porovnání s muži ochotnější se domluvit na splátkovém kalendáři a způsobu řešení svých dluhů. Ženy si také častěji půjčují menší obnosy a zvládají je lépe splácet: částku mezi 10 000–20 000 Kč dluží 20,1 % žen oproti 18,0 % mužů, částku mezi 5 000–10 000 Kč si půjčilo 14,7 % žen ve srovnání s 12,4 % mužů a částku do 5 000 Kč dluží 12,9 % žen oproti 11,7 % mužů. Muži si zase častěji půjčují větší finanční obnosy nad 50 000 Kč – do nejvyšší kategorie dlužníků, jejichž závazek převyšuje částku 200 000 Kč, aktuálně patří 13,8 % mužů oproti 11,6 % žen.
„Jak vyplývá z našich průzkumů, většina dlužníků ze svých problémů se splácením dluhů obviňuje jen sama sebe. Uvědomují si svoji zodpovědnost a chtějí své dluhy splatit – jen občas nevědí jak, protože jim dluhy zbytečně přerostly přes hlavu,“ uvedl Vítězslav Kus, obchodní ředitel KRUK Česká a Slovenská republika. „Na otázku, co by doporučili svým kamarádům a známým ve stejné situaci, všichni odpovídají, že je hlavní komunikovat s věřitelem – nejhorší je začít strkat hlavu do písku.
 

Největší dluhy mají starší lidé v předdůchodovém věku

Největší podíl mužských dlužníků má Zlínský (61,7 %), Pardubický (61,0 %) a Olomoucký (60,3 %) kraj, nejmenší pak Středočeský         (57,6 %), Karlovarský (56,6 %) a Jihočeský (56,3 %) kraj. Logicky opačné pořadí platí pro dlužnice – nejvíce zadlužených žen žije v Jihočeském (43,7 %), Karlovarském (43,4 %) a Středočeském (42,4 %) kraji, nejméně dlužnic naopak KRUK registruje v Olomouckém (39,7 %), Pardubickém (39,0 %) a Zlínském (38,3 %) kraji.
Nejvíce českých dlužníků patří do kategorie 35–44 let (28,83 % celkem, resp. 29,75 % mužů a 27,5 % žen), následované kategorií 25–34 let (26,16 % celkem, resp. 27,07 % mužů a 24,85 % žen) a 45-54 let (22,15 % celkem, resp. 21,20 % mužů a 23,52 % žen). Nejmenší dluhy naopak mají senioři nad 65 let – pouhých 4,19 % (3,47 % mužů a 5,23 % žen).
Částku do 5 000 Kč nejčastěji dluží mladí lidé do 24 let (27,44 %), stejně jako částku mezi 5 000–10 000 Kč (35,84 %). Částka mezi 10 000–20 000 Kč je nejtypičtější pro dlužníky ve věku 25–34 let (20,44 %), částka mezi 20 000–30 000 Kč pak pro dlužníky ve věku 35–44 let (10,75 %). Největší dluhy nad 200 000 Kč mají lidé mezi 55–64 lety (14,98 %).
Naše společnost staví na maximálně proaktivním přístupu, v jehož rámci doporučujeme klientům, zadluženým lidem, aby KRUK co nejdříve kontaktovali,“ doplnil Krzysztof Różycki, generální ředitel KRUK Česká a Slovenská republika. „Začít s věřitelem komunikovat a diskutovat o možnostech splácení je tím nejlepším řešením pro budoucí finanční stabilitu a vyrovnání závazků každého dlužníka.
 

Poradna při finanční tísni nabízí účinnou pomoc dlužníkům zdarma.

Výraznou pomoc pro dlužníky, kteří by jinak čelili velkému množství exekucí, představuje tzv. oddlužení neboli podle definice insolvenčního zákona „osobní bankrot“. Život odkázaný pouze na nezabavitelné dávky připomíná režim exekuce, ale trvá maximálně pět let. Tato doba by podle zákonodárců měla stačit k tomu, aby se dlužník poučil z vlastních chyb a k dalším úvěrovým produktům již případně přistupoval maximálně zodpovědně.
Není ale žádný důvod, proč by předlužení dlužníci měli kontaktovat komerční zpracovatele návrhu na oddlužení (osobní bankrot) a platit mu za jeho zpracování vysoké částky. Stejnou službu nabízí profesionálně a zcela zdarma naše Poradna,“ poznamenal David Šmejkal, ředitel neziskové organizace Poradna při finanční tísni.
 

Autor článku: Hana Rákosníková

www.cz.kruk.eu

Související příspěvky

Zanechte Odpověď