23 června, 2024

.Na co si dát pozor při stavbě nebo rekonstrukci domu

Při stavbě nového domu nebo rekonstrukci starého se vyplatí věnovat pozornost také radonu. RADON je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě. Ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu.
Dodržením následujících rad snížíte riziko, že v novém objektu bude vyšší koncentrace radonu.
Nechte si změřit radonový index pozemku. Pozor, každá firma zajišťující měření radonu, musí mít platné povolení SÚJB!
Ve smlouvě o dodání stavby na klíč požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601).Zkontrolujte si, zda měření radonu bylo provedeno a zda je k dispozici protokol z měření radonového indexu pozemku..

  • Doporučujeme oslovit stavbyvedoucího nebo osobu provádějící stavební dozor se žádostí, aby dohlédl na utěsnění prostupů pro inženýrské rozvody a položení izolace, izolace nesmí být porušená, např. prokopnutá, proseknutá atp.
  • Doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby.
  • Po dokončení stavby doporučujeme provést tzv. předkolaudační měření radonu v interiéru. Aby bylo měření věrohodné, je nezbytné, aby dům měl osazená okna i dveře.
  • Doporučená hodnota objemové aktivity radonu v interiéru novostavby je 200 Bq/m3.

Pokud jsou koncentrace radonu v některé místnosti vyšší, došlo v některé fázi stavby k pochybení, které může mít za následek vyšší ozařování Vás a Vaší rodiny. Obraťte se proto na odborníky se žádostí o detailní měření a dodavatelskou firmu případně vyzvěte k nápravě.
 
Přestavba domu
Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektu je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. Na druhé straně je přestavba vhodná příležitost k provedení technických opatření, pokud je koncentrace radonu v domě příliš vysoká.
Doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. Pokud jste se rozhodli pro krátkodobé měření, doporučujeme jej provést v topné sezóně, aby se zamezilo podcenění koncentrace radonu. Podle výsledků měření může nastat jedna z variant:

  • Objemová aktivita radonu je nižší než 400 Bq/m3 – Není třeba provádět zásah
  • Objemová aktivita je vyšší než 400 Bq/m3 a nižší než 1000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je doporučeno, protože rekonstrukce objektu spočívající ve výměně oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu.
  • Objemová aktivita vyšší než 1000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je nutné, V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření
  • Objemová aktivita radonu vyšší než 4000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je nutností z důvodu závažného ohrožení zdraví.

Problém s radonem je možné vyřešit jednou provždy ozdravením objektu. Jsou známa funkční protiradonová opatření, která zamezí vstupu radonu do objektu, některá z nich nejsou ani příliš složitá, ani nákladná.
Množství radonu ve svém domku nebo bytě si můžete nechat zjistit zdarma v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Stačí se přihlásit na mailové adrese radon@suro.cz

Autor článku: Ivana Fojtíková

Zdroj: www.radonovyprogram.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď