22 května, 2024

Má pravdu církev, Däniken nebo Sumerové?

Sumerové na svých hliněných destičkách říkají, že vznik zemské civilizace se datuje někdy v rozmezí mezi 450–500 tisíc lety. Přírodovědec Charles Darwin říká, že jsme se vyvinuli z opice díky evoluci (přirozeným výběrem). No církev říká, že pocházíme z Adama a Evy. Velmi pravděpodobně půjde o kombinaci těchto tvrzení, protože sumerská věda byly v některých ohledech mnohem vyspělejší než ta naše.

Sumerové

Sumerské období se datuje asi před 6 ti tisícem let. Sumerové sídlili mezi Eufratem a Tigridem (Irák). Ve své době už znali věci, které jsme my znovuobjevili až v nedávné historii (matematika, astronomie, kanalizace, stavebnictví, námořnictví, školství, přírodní medicínu, farmacii, terapii, chirurgii, …)
Mezi objevenými hliněnými tabulkami byla například i hvězdná mapa, která ukazuje naši sluneční soustavu tak jak ji dnes známe, ale má o jednu planetu navíc. Podle Sumerů se naše soustava z počátku skládala jen ze Slunce, Merkuru a Tiamatu. Do této soustavy se každých 3600 let zatoulala planeta Nibiru (Marduk), která však obíhala opačným směrem. Proto v naši sluneční soustavě důkladně zamíchala kartami, díky změnám v gravitačním poli. Při jednom z návštěv se jeden z měsíců Nibiru srazil s planetou Tiamat a během dalšího vývoje se zformovala planeta Země. Náš Měsíc je jedním z měsíců Niburu.
tabulky

Anunakové

Země bohatá na zlato, tak se zde asi před 450 000 lety usadilo v oblasti Eufratu a Tigridu několik desítek obyvatel z Niburu – Anunakové. V té době byla na Zemi druhá velká doba ledová. Moře mělo hladinu asi o 250 metrů níže, byla zde atmosféra i hojnost vegetace.
Časomírou Anunaků byl 1 shar, což je 3 600 let. Jde o dobu oběhu planety Niburu kolem Slunce. Anunakové zde postupně založili několik měst, vysušili bažiny, zúrodnili půdu, stavěli přehrady, lodě, …
Pracovníci ve zlatých dolech však byli s pracovními podmínkami velmi nespokojeni. Díky jiným pozemským gravitačním podmínkám rychle stárli. Proto se začali bouřit.
 

První lidé neboli Lulu

Rada se rozhodla že vytvoří novou bytost, primitivního dělníka.
V tuto dobu na Zemi žili neandrtálci, kteří se pravděpodobně vyvíjeli tak, jak říká Darwin.
Ve starých sumerských textech je uvedeno, že Anunakové provedli mnoho pokusů, než se jim povedlo vytvořit genetický materiál vhodný na budoucí rasu LULU (Homo sapiens), tedy prvního Adama. Tito kříženci však byli neplodní, stejně jako i jiní uměle vytvoření kříženci – např. potomci lva a tygřice nebo koně a osla.
První lidé tedy byli otroci, kteří dělali pro své pány Anunaky veškerou těžkou práci. Sumerské tabulky hovoří o hladu a nemocech, kterými trpěli.
 

Vyhnání z ráje

Princ Enki, člen bratrstva hada, však s tímto otroctvím nesouhlasil, a proto lidem prozradil, jakým způsobem vznikli. V náboženských textech je epizoda o tom, že had nabádal Evu, aby ochutnala jablko ze stromu poznání. Jaký to byl strom? Mohlo by jít o granátové jablko. Kořeny a jádra granátového jablka obsahují látku DMT, která vyvolává něco jako stav osvícení. Touto látkou je např. prodchnutý celý mozek novorozenců.
Granátové jablko navíc obnovuje hormonální rovnováhu v těle a je tedy velmi pravděpodobné, že se lidem zlepšila reprodukční schopnost.
Anunakové nad svým experimentem ztratili kontrolu, což je velmi rozhněvalo a vyhnali je ze svých území (zahrada E.DIN).  Neboli: Adam s Evou ochutnali jablko a byli vyhnáni z ráje.
Princ Enki se stal vyděděncem, před lidmi byl zdiskreditován a později byl nazýván jako Luciferus (Lucifer?).
 

Potopa světa 

Na Zemi se vyskytovaly různé kreatury (polozvířata), které se Anunakům tzv. nepovedli. Zde možná pramení různé báje o Kyklopech, mořských vílách apod.
Lidská rasa se rychle rozmnožovala a Anunakům se vymkla z pod kontroly. Proto se rozhodli použít něco jako biologické zbraně ve snaze jejich počet snížit. Když nepomohlo ani to, rozhodli se vyvolat potopu, která měla počet nepovedených kreatur a lidi omezit na minimum.
Podle sumerských záznamů se o této potopě dozvěděl od hadího bratrstva Ananuků jeden muž a byl nabádán, aby zbudoval velkou loď (Noe?), na tu naložil svou rodinu a zvířata a aby se vypravil na moře. Atd.

Zdroj: Jan van Helsing

 
Jak tedy říká přísloví: Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

Související příspěvky

2 Komentáře

  1. Fashion Styles

    Téměř všechny věci, na které poukazujete, jsou překvapivě legitimní, a to mě nutí přemýšlet o tom, proč jsem se na to s tímto světlem předtím nedíval. Tato informace mi skutečně rozsvítila světlo, pokud jde o tento konkrétní problém. V tuto chvíli však existuje 1 bod, se kterým nejsem příliš spokojen, a přestože se to snažím sladit se skutečným jádrem tématu, chtěl bych znát, co na to ostatní čtenáři.

Zanechte Odpověď