24 února, 2024

Kdo se může stát dárcem vajíček a spermií?

Mnoho párů podstupujících v rámci léčby neplodnosti IVF se neobejde bez darovaných pohlavních buněk – vajíček a spermií. Kdo se může stát jejich dárcem?
U dvojic, které se potýkají s neplodností, je problém zhruba v padesáti procentech případů na straně ženy a v padesáti procentech na straně muže. Důvodů, proč dvojice nemůže počít spontánně, je celá řada. „V praxi se stále častěji setkáváme s páry, které k početí potřebují darované pohlavní buňky. U žen bývá problém s nízkým počtem vajíček, případně s jejich kvalitou.
Některé ženy se pro neplodnost léčí i proto, že u nich došlo k předčasnému vyhasnutí funkce vaječníků. U mužů jde obvykle o poruchu tvorby spermií, či genetickou zátěž.
Samostatnou skupinou jak ze strany žen, tak ze strany mužů jsou vyléčení onkologičtí pacienti, u nichž došlo během absolvování terapie k poškozen tkání reprodukčních orgánů,“ vysvětluje úvodem MUDr. Kateřina Veselá,Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.
Dárcovství pohlavních buněk je v ČR legální a zcela anonymní. „Dárkyně ani příjemkyně o sobě navzájem nevědí. To samé platí i v případě dárcovství spermií,“ říká lékařka a pokračuje „Motivací, které vedou k darování, je víc. U žen je to velmi často potřeba pomoci druhému. Dárci také mohou počítat s finanční kompenzací nákladů spojených s darováním v řádu několika tisíc korun.“
 

Darování vajíček

Dárcovství vajíček ze zákona vyžaduje splnění několika podmínek.
„Dárkyní může být pouze plnoletá žena ve fertilním věku. Věková hranice je v tomto případě osmnáct až třicet tři let. Základním předpokladem je plodnost, dobrý zdravotní stav a absence psychických a psychiatrických poruch. Kritéria však centra mohou mít různě nastavená a tím pádem i různě přísná,“ uvádí lékařka.

Předpoklady k dárcovství vajíček:

   • věk od 18 do 33 let
   • dobrý zdravotní stav
   • normální Body Mass Index
   • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
   • bez anamnézy neplodnosti
   • bez anamnézy drogové závislosti
   • nekuřačka
   • pravidelný menstruační cyklus
   • ukončené středoškolské vzdělání

 
Pokud se žena rozhodne, že se stane dárkyní, je zařazena do seznamu dárkyň. V okamžiku, kdy přijde žena – příjemkyně, je dárkyně oslovena a je u ní zahájen proces stimulace vaječníků za účelem odebrání vajíček. „Vhodná dárkyně pro pár je vybírána i na základě fyziognomických znaků, zájmů i vzdělání. Vzhledem k tomu, že zmražení a rozmražování vajíček obnáší určitá rizika, je vhodnější odebrání naplánovat až na dobu, kdy bude známá příjemkyně,“ doplňuje lékařka.
 

spermieDarován spermií

Určitá pravidla vyžaduje i dárcovství spermií.
„I zde je zákonem dané věkové rozhraní, podmínkou je taktéž dobrý zdravotní stav,“ říká lékařka.
 

Předpoklady k dárcovství spermií

   • věk od 18 do 35 let
   • dobrý zdravotní stav
   • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
   • bez anamnézy neplodnosti
   • bez anamnézy drogové závislosti
   • nekuřák
   • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

 
I v případě použití darovaných spermií je brán ohled na vzdělání a společné fyzické znaky dárce a příjemců.
U mužů je proces dárcovství jednodušší a to nejen proto, že před darováním nepotřebují žádnou hormonální stimulaci. „Vzhledem k tomu, že spermie jdou velmi dobře zamrazit, tak není nutné s darováním čekat až do doby, kdy se objeví vhodný neplodný pár. Muž může spermie darovat kdykoli, v případě potřeby jsou spermie jen rozmraženy a použity k oplodnění,“ dodává MUDr. Kateřina Veselá.
 

Autor článku: Petra Hátlová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď