15 června, 2024

Kariera nebo rodina?

Pokud se podíváme na postoj zaměstnavatele na zaměstnané ženy, stále platí názor, že zaměstnanec-matka rovná se osoba velmi nepředvídatelná, neflexibilní a zneužívající své postavení. I když si ekonomicky aktivní ženy berou kratší a kratší  volno na péči dětí,  stále bojují o úspěch v manažerských pozicích a je pro ně velmi těžké  prolomit zeď nepřátelství a předsudků. Mezi přední manažery na nejvyšších pozicích v dozorčích radách státní správy apod. jsou ženy jen asi ve 2%.
K obsazení klíčových pozic často brání předsudky související s mentalitou mužů i žen samotných. Nejběžnější je názor, že ženy nejsou vhodné pro vyšší manažerské pozice.
 

Jak spojit mateřství s kariérou?

Ekonomové poukazují na plýtvání potenciálu žen na trhu práce a vypočítali, že by HDP vzrostlo, kdyby se sladily jejich pracovní příležitosti. U nás stále dominuje model domu, kde žena je odpovědna za chod celého rodinného života. A když začne pracovat profesionálně, v rozdělení povinností nastanou jen drobné a mnohdy nepodstatné změny. Situace je doprovázena nedostatkem jeslí a školek.  Navíc není jejich  režim provozu přizpůsoben pracovnímu režimu rodičů. Mají-li například oba rodiče pracovní dobu od 9 do 17 hodin, bývá to na matce, aby dítě vyzvedla, protože provoz školky je rovněž do 17 hodin. Některé zařízení mají dokonce v létě dva měsíce dovolenou a to rovněž nekoresponduje s potřebami rodin.
Bylo by tedy dobré sladit pracovní a rodinné potřeby, vytvořit více mateřských škol a umožnit flexibilní pracovní dobu nejen matkám, ale i otcům.
Nedostatek profesionální stability vůbec nepřispívá k založení rodiny.
 

Věk ženy, která se rozhodne mít dítě, se neustále zvyšuje.

V posledních letech  se tento věk posunul z rozmezí 20-24 na 25-29. Stále více žen ale rodí až po 30 roku. Tento trend je do značné míry spojen s výškou vzdělání, samostatnosti a informovanosti žen. Trh práce je nemilosrdný a to zejména v oblastech postižených nezaměstnaností. Mladá generace tedy volí novou cestu: nejprve kariéra, pak dítě. Vědomé rozhodnutí, kdy nastane ten správný čas je stále obtížnější, protože chtějí ještě byt, auto. Tím však populace stále více stárne a porodnost je nízká.
Pro předchozí generace bylo normální pečovat o dítě nejméně do 3 let. Pokud ale má žena dobře placené místo, ze strachu, že se nebude moci vrátit, zřídka se rozhodne opustit svou práci na delší dobu, než je nutné.  Princip je jednoduchý: čím vyšší pozice, tím větší tlak na rychlý návrat.  Někdy jsou argumentem prostě peníze – mateřská dovolená skončí, končí příjem a je čas se vrátit.
Vstup do zaměstnání  znamená pro ženu maximální utajení rodinného života, protože ženy chtějí, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako s muži. Je-li jejich předškolák nemocný, hledají raději hlídání dětí a nezasvěcuje zaměstnavatele do rodinných záležitostí.
 

Nový rozměr

Psychologové naznačují, že pro mnoho žen po porodu dítěte má kariéra jiný rozměr. Snaží se dosáhnout co možná 8-hodinový pracovní úvazek, ale často je už nezajímá povýšení, pokud mají pocit, že to bude znamenat práci přesčas nebo služební cesty.
Naštěstí je více a více žen přesvědčeno, že dítě není překážkou v jejich kariéře. Bez komplexů realizují své sny v naději, že je partner podpoří, spoléhají se na pomoc pečovatelů a prarodičů.  Smíří se dokonce i s minimálním časem stráveným s dítětem.
A konečně, zvláštní kategorií jsou ženy, které záměrně zvolily bezdětnost. Vybraly si tuto cestu, protože věděly, že je to cena, kterou za kariéru  musí zaplatit.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď