18 května, 2024

Kanibalové kdysi a dnes

Jak je to s kanibalismem dnes a jak to bylo v historii? Slovo barbecue (grilování) vzniklo z karibského rituálu „barbacoa“, kdy se nad ohněm ze dřeva opékal válečný zajatec? Archeologové nalezli o kanibalismu mnoho důkazů. Lidská DNA byla nalezena na mnoha historických nalezištích po celém světě. Na pazourcích, ale i ve zkamenělých lidských výkalech, důkazy lze nalézt i na lidských kostech, které byly prokazatelně odborně naporcovány a okousány lidmi.
Existoval i kmen, který se živil výhradně lidským masem.
Aztékové a Mayové byli přesvědčeni, že slunce se udrží na obloze jedině tehdy, když kněží vyříznou srdce z těla oběti zaživa. Hlavy obětí byly useknuty a těla byla snědena.

Zdá se vám to hrůzné?

Severoameričtí Pawneeové vybrali člena vlastního kmene a zaživa ho opékali nad mírným ohněm. Teprve potom ho usmrtili, snědli srdce, vymačkali z něj krev a tu roztrousili po poli s čerstvě zasetým zrním, aby vzešlo.
V Číně se dochovaly starověké recepty na přípravu pokrmů z lidského masa. Zdrojem masa byly zejména nechtěné dcery.
hladomorKanibalismus se zřejmě nevyhnul ani anglickým osadníkům, kteří se roku 1609 usadili v severní Americe. Trvalo půl roku, než sem přijela loď se zásobami. Byla zde nalezena kostra dívky, na které byly vidět řezy svědčící o kanibalismu. Je těžké uvěřit, že to byl ojedinělý případ, protože hlad byl tak velký, že z 500 osadníků přežilo jen 60 lidí.
Ani Evropa nebyla kanibalismu ušetřena. Podle kronik zabíjely za hladomoru matky své děti a slabší byli pojídáni silnějšími.
Během magických obřadů prováděných od 16. století bylo zabito mnoho žen. Pověrčiví šílenci věřili, že si zajistí karieru, když sní orgány nenarozených děti. Proto vraždili těhotné ženy.
Je prokazatelným faktem, že se lidské maso objevovalo na jídelníčku v různých kulturách po celou historii.
Kanibalismus, který nevznikl na základě hladu či nějaké lidské úchylky, měl většinou nějaká „pravidla“.

 • Věřili, že síla nepřítele přejde na bojovníka, který toto maso sní a nešlo vždy jen o indiány, ale např. i Keltové pojídali z tohoto důvodu mozky svých nepřátel.
 • Když někdo z nevysvětlitelných důvodů zemřel, snědla jej zbývající část rodiny, aby se zjistilo, kdo ho uhranul. Kdyby maso snědl ten, kdo kletbu seslal, zemřel by také.
 • Mrtví indiáni se pojídali také z úcty. Dokonce si členové kmenu mysleli, že je to lepší než shnít v zemi.

koncentrákJe kanibalismus už jen historie anebo se s ní setkáme i dnes? Tak co nějaké příklady z posledních doby, kdy by měla být kultura lidí na takové výši, že by k podobným excesům docházet nemělo.

 • Filmový kanibal Lecter Hanibal byl ve skutečném světě hannoverským řezníkem. Fritz Haarmann překousl své oběti krční tepnu a maso dále zpracovával. Část snědl sám a zbytek prodával jako hovězí.
 • Za války byl kanibalismus také velmi rozšířený a dlouho se mlčelo o tom, že obléhaný Petrohrad „přežil“ právě díky kanibalismu.
 • Podle Arnošta Lustiga se tak dělo i v koncentračních táborech. Lidské maso bylo vězňům předkládáno naprosto běžně. Ne všichni to ovšem jedli. Ti, kteří ho nejedli, prostě zemřeli.
 • O kanibalismu Japonských vojáků, kteří z pomsty pojídali americké vojáky, se toho řeklo už mnoho.
 • Film „Přežít“ byl natočen podle skutečné události. V Andách spadlo letadlo s uruguayským národním ragbyovým týmem. A i zde došlo u některých přeživších ke kanibalismu.
 • Za vlády středoafrického diktátora Bokassy v 80. letech minulého století se maso dětí nepřátel objevovalo na jídelníčku celkem často.
 • Také ugandský diktátor Idi Amin měl mrazák naplněný lidským masem.
 • Učitel z Rostova Andreje Čikatil během 12 ti let zabil a snědl 52 lidí. Tento sadistický kantor své oběti pohlavně zneužil a usmrcoval dlouhým a trýznivým způsobem.
 • Je zde i Jeffrey Dahmer, kterému jedna z obětí utekla. Při zběžné prohlídce pak u něj našli v lednici několik lidských hlav a srdce… I ten své oběti před smrtí mučil a poté je jedl. Bylo mu prokázáno 17 vražd mladých mužů.

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď