20 června, 2024

Jak získat přátele a působit na lidi

Jednání s lidmi je jedna z nejsložitějších věcí v životě. Kniha, která je mnoho let světovým bestselerem, pomůže pochopit velké tajemství jak jednat s lidmi v běžném životě i obchodě. Pokud budete jednat podle této knihy, změní vám to život a všude budete vítáni, budete si umět získat druhé na svou stranu a budete skutečnou vůdčí osobností, neboť budete umět zařídit, aby lidé dělali rádi to, co chcete.

Základní způsoby správného jednání s lidmi.

 1. Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si.
 2. Poctivě a upřímně doceňujte druhé. Své uznání jim dejte najevo.
 3. Vzbuďte ve druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat.

Šest způsobů jak se stát oblíbeným

 1. Opravdově se zajímejte o druhé
 2. Usmívejte se.
 3. Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro něho tím nejdůležitějším.
 4. Umějte naslouchat. Povzbuzujte druhé, aby hovořili o sobě.
 5. Mluvte především o tom, co zajímá druhé.
 6. Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost, a udělejte to upřímně.

Jak získat druhé na svou stranu

 1. Vyhýbejte se hádkám, Spor vyhraje ten, kdo se nepře.
 2. Ukažte druhým, že respektujete jejich názory.
 3. Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.
 4. Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky.
 5. Veďte druhé hned od počátku ke kladným odpovědím.
 6. Nechte hovořit druhého.
 7. Přesvědčte druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě.
 8. Snažte se upřímně dívat na věci očima druhého.
 9. Berte ohled na představy a přání druhého.
 10. Předpokládejte, že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.
 11. Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem.
 12. Probuďte v lidech touhu vyniknout.

Buďte skutečnou vůdčí osobností

 1. Začněte vždy chválou a upřímným uznáním.
 2. Na chyby upozorňujte nepřímo.
 3. Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů.
 4. Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář.
 5. Vyzdvihněte i sebemenší zlepšení, pochvalte každé zlepšení, buďte „upřímní v uznání a nešetřete chválou“.
 6. Dejte druhým předem najevo, že o nich máte to nejlepší mínění, aby se podle toho tak chovali.
 7. Povzbuzujte druhé. Naznačte jim, že chyba se dá snadno napravit.
 8. Snažte se, aby lidé rádi udělali to, co jim navrhujete.

 Autor: Carnegie Dale

Související příspěvky

Zanechte Odpověď