20 června, 2024

Hemofilik a léto

Je nutné hemofilikovi v teplém období roku nějak upravovat dávky chybějícího srážecího faktoru? Každému pacientovi s hemofilií by měla být na míru „ušita“ léčba, která je dostatečně flexibilní k individuálním potřebám pacienta.
Při úpravě léčby je důležité spolupracovat s hemofilickým centrem, které na základě záznamů o krvácení nejlépe určí vhodné dávkování.  Neexistují ale žádné údaje o tom, že by roční období, potažmo venkovní teploty, měly nějaký vliv na dávkování léčby u hemofilie.

Má hemofilik při cestování nějaký speciální upravený režim?

Pro hemofiliky, podobně jako pro nemocné s jiným chronickým onemocněním, platí, že se před cestou do zahraničí vyplatí důkladná příprava.  Pro případ krvácení, mějte vždy u sebe faktor srážlivosti a všechny kontaktní údaje, které by mohlo v případě potřeby využít hemofilické centrum v oblasti, kam cestujete. V případě cestování letadlem se předem informujte o pravidlech transport léků na předpis a infuzního materiálu. Tento rychlý seznam Vám pomůže k tomu, abyste měli jistotu, že mátě vše, co bude v případě krvácení potřebovat:

  • Lékárničku na poskytnutí první pomoci
  • Zprávu a potvrzení od lékaře o předpisu produktu na substituci faktoru srážlivosti
  • Produkt na substituci faktoru a pomůcky pro jeho aplikaci (produkt musí být uložený v původním balení a uzavřený v bezpečnostním obale)
  • Analgetikum proti bolesti
  • Informace o transportu týkající se přepravy léků na předpis a infuzního materiálu
  • Kontaktní údaje na hemofilické centrum v oblasti, kam cestujete
  • Průkaz hemofilika

Vyskytuje se v létě u hemofiliků zvýšený počet krvácivých epizod?

Nebyly prokázány žádné souvislosti počtu krvácivých epizod s konkrétním ročním obdobím. Každý pacient by však měl dbát obecných doporučení, která jsou spojená s cestováním a letními aktivitami. V případě, že v letních měsících podnikáte více rizikových aktivit, než jindy, může být pochopitelně i riziko krvácení vyšší. Tomu by se měla případně přizpůsobit i léčba.

Může si dítě s hemofilií při vhodném nastavení léčby užít stejné léto, jako zdravé děti?

Ano, ale je třeba vybírat aktivity individuálně a poradit se se svým hematologem. Stále oblíbenější jsou tábory určené přímo pro děti s hemofilií, kde se děti dozví vše o svém onemocnění, naučí se samostatně si aplikovat infúzi a v neposlední řadě se skamarádí s dalšími dětmi trpícími tímto onemocněním. Při dodržení doporučení, která Vám poskytne Vaše hemofilické centrum, si však léto užije dítě s hemofilií stejně, jako dítě bez tohoto onemocnění

Jaké jsou vhodné letní sporty a aktivity pro hemofiliky? Případně nevhodné…

U osob s hemofilií je důležité, aby si udržovali svaly a klouby v dobré kondici. Je ale nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k poranění, které by mohlo způsobit krvácení se všemi svými následky – především s rizikem poškození kloubů. Mnohé sporty jsou pro “těžké” hemofiliky nevhodné (fotbal, basketball, box), ale doporučuje se plavání, jízda na kole a turistika, které prospívají pohybovému aparátu. Na kole vždy používejte přilbu a případně chrániče. Rovněž se doporučuje vyhýbat se kontaktním a kolektivním sportům.  Bylo naopak prokázáno, že např. odborně vedené cvičení na lezecké stěně může být hemofilikům prospěšné, neboť zlepšuje svalovou sílu, posiluje pohybový aparát a zvyšuje sebevědomí.

Funguje služba domácí péče pro hemofiliky i v zahraničí?

V některých zemích je domácí péče poskytovaná primo hemofilickými centry, někde (včetně ČR) se jedná o službu poskytovanou na doporučení hemofilického centra třetí stranou. V mnoha zemích však tato služba k disposici není.

Existuje nějaký mýtus o hemofilii / hemofilicích, který byste rád vyvrátil?

Někteří lidé si myslí, že po úraze hemofilik “ihned vykrvácí”, či že z něj “krev stříká proudem” To není pravda. Krvácení je u hemofilika stejné, jako u jiných lidí, jen se objevuje v atypických lokalizacích (např. klouby), vzniká i při minimálním podnětu (tzv. “spontánní krvácení”), který by u jiných ke krvácení nevedl a trvá bez léčby výrazně déle. Někteří lidé si dokonce myslí, že hemofilie negativně ovlivňuje intelekt. Ani to není pravda. Osoby s hemofilií mají stejnou pravděpodobnost dosažení vzdělání, jako ostatní lidé.

Co je hemofilie?

Geneticky vrozená nemoc patřící mezi poruchy srážlivosti krve. Typicky se projevuje spontánním krvácením především do kloubů, ale také svalů a dalších orgánů. Vzniká přítomností poškozeného genu na chromozomu X, choroba se tedy plně projevuje pouze u mužů. Podstatou nemoci je nedostatečná tvorba nebo celková nefunkčnost jednoho z proteinů krevní plazmy, který je zapojen do procesu srážení krve. V České republice žije kolem 1000 hemofiliků, z nichž přibližně 230 je ve věku do 18 let.

Odpovídal Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Hematolog a primář oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno

Autor článku: Mgr. Nikola Čechová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď