24 května, 2024

.Efekt sněhové koule – zadlužení českých žen

Ženy bývají obvykle spojovány s uvážlivou správou domácího rozpočtu a zdá se, že dluhy jsou spíše doménou mužů. Ale i ženy mají s včasným splácením dluhů problémy. Mezi 56 tisíci osob, jejichž dluh spravuje skupina KRUK, představují ženy 42 %. Zajímavostí pak je, že nejzadluženější osobou z klientů KRUKu je obyvatelka Moravskoslezského kraje, která má vrátit 1 652 384 Kč.
Ze zjištění skupiny KRUK vyplývá, že 44 % žen řídí domácí rozpočet. To je dobrá zpráva, protože až 63 % žen (v porovnání s 53 % mužů) průběžně kontroluje své výdaje. S ohledem na měnící se společenské role se Češky čím dál častěji stávají rodinnými účetními a někdy dokonce jediným stabilním živitelem rodiny.
 
Znamená to, že nezřídka se ony samy musí potýkat s finančními problémy. Hospodářská recese a zvyšování cen způsobují, že čím dál skromnější domácí rozpočet přestává stačit na různé nezbytné potřeby. Hodně žen se v takové situaci rozhodne vzít úvěr na financování Vánoc, vzdělání dětí nebo menší rekonstrukci bytu. Jeho splácení je však po čase odsunováno z důvodu jiných, důležitějších závazků. Mladé představitelky něžného pohlaví také začínají nezřídka toužit po větším uspokojení svých spotřebitelských potřeb díky rychlému společenskému a kariérnímu vzestupu.
„Češky bez ohledu na svou životní situaci musí stále častěji kromě stálých výdajů nalézt prostředky na úhradu řady splátek,“ říká Krzysztof Różycki, generální ředitel společnosti KRUK. „Stává se, že úvěry v jejich případě nejsou plánovanou investicí, ale spíše důsledkem usnadnění každodenního života nebo impulzivního rozhodnutí.“
 

Nejvíc zadlužených žen je v Moravskoslezském kraji

Největší počet zadlužených žen – téměř tři a půl tisíce, bydlí v Moravskoslezském kraji, a celková částka jejich závazků činí 138 milionů korun. Druhý v pořadí je Středočeský kraj, odkud pochází tři tisíce žen zadlužených celkovou částkou 145 milionů korun. Problémy s pravidelnou úhradou závazků mají také ženy žijící v Ústeckém kraji, kde celkovou částku 144 milionů korun dluží více než 2 500 klientek.
„Největší procento žen dluží telefonním operátorům, bankám a jiným finančním institucím, často také pojišťovnám, dodavatelům vody, tepla a elektřiny, a bytovým družstvům,“ rekapituluje Krzysztof Różycki. „Ženy, které spravují domácí rozpočet, staví pravděpodobně na první místo potřeby spojené s jídlem pro své nejbližší a uspokojení jejich základních potřeb. Teprve pak se zabývají složenkami.“
 

Rady pro zadlužené ženy

Stud a strach jsou nejčastěji uváděnými emocemi, které pociťují ženy potýkající se s problémem zadlužení.
„Bez ohledu na důvod dluhu, ať už je jím špatná materiální situace nebo nadměrná rozhazovačnost, ženy často odkládají důležitá finanční rozhodnutí a propadají do nečinnosti,“ říká Krzysztof Różycki. „Odsouvají problém i tím, že se vyhýbají kontaktům s firmou spravující dluh. Důsledkem jsou pak další důvody k obavám – narůstající úroky a v krajním případně soudní a exekuční řízení. Nahromadění problémů způsobuje, že máme co do činění s tzv. efektem válení sněhové koule, který má velmi negativní důsledky jak psychického, tak finančního charakteru“.
 
 
Aby člověk neuvízl v dluzích, vyplatí se mít důkladný přehled o stálých výdajích a zamyslet se, čeho je možné se vzdát, co je pro něj zbytečné. K tomu je nutné sebeovládání a zbavení se iluzorního dojmu, že všechno je stejně důležité. Rezignace na potěšení, systematické šetření a železná disciplína bývají zpočátku bolestivé, představují však obvykle jediný způsob, jak postupně znovu nabýt finanční rovnováhu.
Pro opětovné dosažení finanční rovnováhy je nutná především změna způsobu myšlení a uklidnění emocí. Pokud jsme již uvízli v dluzích, prvním krokem by mělo být kontaktování firmy, která spravuje dluh.
Telefonní nebo terénní poradce společnosti KRUK projde s dlužníkem situaci a předloží mu možnosti řešení problému. Rozložení dluhu na menší částky, které jsou přizpůsobené domácímu rozpočtu, způsobí, že se postupně začne dostávat z finančních potíží a získávat klid i kontrolu nad výdaji. Nejlepším způsobem, jak se dostat z dluhů, je nastavení takové výše splátek, kterou je reálně možné splácet.
V případě problémů se splácením i těch nejnižších splátek dokáže společnost KRUK pomoci a případně vytvořit dočasný jiný splátkový kalendář, který zohlední dlužníkovu situaci a vyjde mu maximálně vstříc.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

VIRKLIS – The Wings Agency

Související příspěvky

Zanechte Odpověď