24 května, 2024

Důchody u Ústavního soudu

Se zájmem jsem si přečetl ač údajně amatérský podle mne dost sofistikovaný článek o slevě na dani pro starobní důchodce . Tedy s ním souhlasím, ale ne až tak s diskusí pod ním.
Zákon o Ústavním soudu    182/1993 Sb. žádnou „hromadnou ústavní stížnost“ nezná. „Hromadně“ si může stěžovat skupina poslanců, senátorů, … – ale nikdo ne za „hromadu občanů“.  Ano Rada seniorů ČR je odnoží ČMKOS a ta zas odnoží ČSSD a tedy kdyby se chtělo skupina poslanců by mohla, ale ono se nechce.
Tato zákonná úprava byla přijata loni – tedy před amnestií a tak kdyby se chtělo stížnost by byla dávno podána. Jenže ona i ta ČSSD bude ty peníze v rozpočtu potřebovat …
Ostatně v korespondenci s předsedou RSCR se dovídám hlavně „Děkuji, budeme se snažit. Stáhněte si prosím z našich webových stránek petici www.rscr.cz a pomozte ji rozšiřovat. Dále vás čekáme v Praze, a to jek 21.4., tak i 30.5.2012″  Tedy hlavně se mám snažit já (přivést lidi na náměstí), ale ústavní stížnosti podané RSČR nikde nevidím.

Prostě nespoléhejme že za nás někdo něco udělá a věřte tomu, že víc než na náměstích pod vlajkou ČSSD toho „pro sebe“ dosáhneme u ÚS sami.

Důchody by podle mne měly být „zítra“ u Ústavního soudu hned minimálně 3x  :
1) tak kdo že podá ústavní stížnost na zdanění pracujících důchodců když kuchařka tady je? (samozřejmě mu ji musí sepsat a podat advokát)
2) já asi zítra podám stížnost jinou – totiž nevím, kolik lidí si uvědomuje, že:

  • 500/2012 Sb. zavádí „solidární zvýšení daně“ na přechodné období 3 let tedy do 2015 včetně. tedy 2016 již budou mít bohatí daň nezvýšenou a příjem tak nesnížený, ale
  • 314/2012 Sb. zavádí sice na 1. pohled podobné „dočasno“ pro důchodce.   – tedy na 3 roky „dočasně“ snižuje valorizace a tedy důchody. Jenže 2016 ty důchody již zůstanou snížené (navýšené jen o snížené valorizace) a nevrátí se ne původní úroveň jako příjmy těch co berou měsíčně 100.000 a víc ….

3) jak jsem již napsal jinde do diskuse jsem tč. na cestě  s ústavní stížností „třetí“ – popsanou na  www.ochranaprav.cz/kauzy.html  .
Totiž ono mnohdy není jednoduché aby vůbec byla stížnost ÚS přijata a projednána a tak mne tento přinutil nejdříve vyčerpat „všechny možné předchozí opravné prostředky. („Ústavní soud zpravidla žádá podání například žaloby k soudu i tam, kde je judikatura správního soudnictví jednotná, opírá se o zákon (byť neústavní), a lze očekávat, že podání žaloby bude pouze formálním prodloužením řízení ).
A tak tato věc tč. leží ve formě kasační stížnosti u NSS a po jeho rozhodnutí již ji bude muset ÚS projednat.
Tedy chceme-li něco změnit, a nejen u Ústavního soudu, musíme to chtít nejen ústy  – prostě nikdo to za nás neudělá.

Autor článku: Mgr. Karel Zítek

Související příspěvky

Zanechte Odpověď