15 června, 2024

Dočasné snížení valorizací důchodů

Dočasné snížení valorizací  je trvalým snížením nejen důchodů, ale i valorizací! No asi jsem se tentokrát pomátl – ne? – ještě tohle? Dočasno není dočasnem? A někde dál i  „zdanit důchody“ ? ! No ale přečtěte ještě kousek a dáte mi za pravdu. Pokud nyní slyšíme „dočasné snížení valorizací“, navozuje to dojem ( a vláda to asi chce), že se jedná o jev přechodný a „2016“ se vše vrátí do původního stavu a důchody budou takové, jako kdyby žádné přechodné snížení valorizací (a tedy i důchodů) nebylo.

Jenže ono to tak není! Dočasné snížení valorizací je trvalým snížením důchodů i valorizací ! a tak jak se dovíme v dalším, by dočasné zdanění důchodů bylo daleko poctivější a bylo to řešení doopravdy dočasné (pokud ono dočasno bude mít nějakou „konečnou“ velikost).

Pokud mi v období 01/2013 – 12/2015 bude snížena valorizace, budu mít jistě 01/2016 nižší důchod než kdyby valorizace zůstala v původní výši.

Pokud se od 01/2016 bude již opět valorizovat „postaru“, bude se mi ale valorizovat již jen tento snížený důchod co budu brát 01/2016. Pokud se mi tedy za základ dalších valorizací bude brát nižší důchod, než by byl ten, kdyby se valorizace 2013-15 nesnížily, znamená to naprosto evidentně, že platí to, co je napsáno v titulku ! – Důchod mi bude „dočasně“ snížen trvale!

Takže nyní již možná stojí za to dočíst do konce. Nejprve snad „nazývejme věci správnými jmény… :

 • – „chceme“ snížit valorizaci důchodů
 • – to ale není nic jiného než snížení důchodů
 • – neb pokud někomu nepřidám tak jak bych měl, tak jsem mu defakto snížil objem peněz, tedy důchod jako takový
 • – důchod je příjmem důchodců, takže snižuji-li příjem ( mzdu) nějaké skupině obyvatel a jsem „stát“, pak prostě tuto mzdu „více daním“
 • – zvýšil-li „stát“ takovéto zdanění „mezd“, pak to udělal jen jen někomu a to jsou důchodci
 • – ANO důchody se včera nedanily a zítra je „zdanit“ chci teda jsem zdanění zvedl z nula na něco nenulového
 • – pokud ale jsem „navýšil daň ze mzdy“ a nic jiného to není, zvýšil jsem přímé daně! 

ANO nazývejme tedy věci pravými jmény a chtějme „zvýšit“ zdanění důchodů. Ve výsledku můžeme dojít na období 2013 až 15 klidně ke stejné výši důchodu (přispějeme státu stejně), ale pokud věci pojmenujeme správně, bude to mít dva veliké a kladné hmatatelné efekty, nejen pro „přechodné“ období  2013 až 15, ale i po roce 2016

1) pokud otevřeně řekneme, že dočasně „zvýšíme“ daň z důchodů, pak již nic nebrání tomu, že pokud se na dočasné krizi máme podílet všichni, tak zde je nástroj. Pokud se navýšení DPH dotkne všech, tak proč se dotýká  „navýšení daní“ jen důchodců?  Je naprosto logické, že pokud se důchody budou valorizovat jen o 1/3 cen a mezd a „zdaní“ se třeba 1%, aby se daň z příjmů navýšila o 3% . Nebo ať se důchody zdaní o 1/3% a daň z příjmu o procento jedno. Co je nelogické na této logice? Navíc jsem přesvědčen, že rozumný člověk toto i „voličsky“ přijme snáz, když nazveme věci pravými jmény a  doopravdy se budeme podílet všichni a ne Ti nejchudší, tedy důchodci.

Možná je ale názornější ukázat si to v číslech:

 • pokud 2013 sebere stát jen důchodcům 200 Kč,  nechť pak sebere zaměstnancům 600 Kč…
 • když se máme podílet všichni, tak všichni nejen DPH, které je všem společné
 • nebudeme-li deficit rozpočtu řešit snížením valorizací, ale zvýšením přímých daní nebylo by to vůbec tak drastické, jak si někdo myslí
 • přesněji: Pokud stát si 01/2013 viz zmíněný odkaz vezme od každého důchodce 200 Kč, vezme si od důchodců měsíčně asi 500 miliónů ( a za rok 6 miliard), ale od zaměstnanců nic
 • pokud se ale mají v nějakém poměru podílet všichni, stačilo by aby dal důchodce 40 Kč a pracující 80,-Kč
 • Mají-li se tedy „zdanit důchody“, pak nechť se zdaní v nějakém poměru příjmy všem a jistě to i zdravý rozum – volič snáz pochopí.

Já vím „modří ptáci“ při vyslovení „zvýšení přímých daní“ budou vidět rudě, ale rozum tak prostě velí.

 

2) dočasné zdanění (řádně valorizovaných) důchodů by bylo to jediné poctivé co by bylo dočasným! Pokud bychom v lednu 2016 přestali danit řádně zvalorizované důchody, dostal by se důchod za 01/2016 na stejnou úroveň jako kdyby žádné dočasné zdanění nebylo. Byl by tedy samozřejmě vyšší, než pokud přistoupíme na dočasné snížení valorizací. Tento důchod by se pak stal základem pro další již „normální“ valorizace a tak by se dosáhlo toho, že dočasné (tříleté?) snížení důchodu, by bylo jen snížením důchodů dočasným a nepoznamenalo výši důchodu až do „smrti smrťoucí“.

Konkrétně: 1.dubna se ve zprávách objevilo (viz url – odkaz výše), že zatímco by se 01/2013 měly valorizovat důchody o  cca 300 Kč, bude to po novu jen asi 100. Nechť je tedy zásluhou „dočasného snížení valorizace“ dnešní průměrný důchod 10.500 v součtu postupně  v lednu 2016 valorizován na 10.800 Kč zatímco nebýt tohoto snížení by byl 11.400 Kč. Nejde tedy o to že důchodci budou po dobu „3 let“ přispívat nějak na krizi. Jde o to, že i po těchto třech letech budou mít důchod o 600 nižší a takto nižší je budou mít nadosmrti!

Tedy pokud dočasně snížím valorizaci, bude důchod 01/2016 oněch 10.800 Kč. Pokud bych 01/2016 přestal důchody dočasně danit (tedy dočasně danit řádně valorizované důchody), bude ten samý důchod celých 11.400 Kč !

Dočasným snížením valorizací budou tedy důchody sníženy trvale.

Ale ani to ještě není všechno!

Zatím jsme nevyvratitelně dokázali, že dočasné snížení valorizací povede k trvalému snížení důchodů. Ono ale platí i to, že dočasné snížení valorizací je jejich snížením trvalým, tedy trvalým snížením valorizací!  Valorizace má skoro vždy dvě části – základní a procentní stejně jako důchod – tedy důchod 10.500 Kč se skládá třeba z 1.500 Kč části základní a 9.000 Kččásti procentní.  Samozřejmě že pokud v procentní části budu nějakým procentem násobit nižší důchod (snížený dočasným snížením valorizací), dostanu absolutně menší částku, než kdybych stejným procentem násobil procentní část důchodu nesníženého. Je tedy jasné i to, že zásluhou dočasného snížení valorizací budou v Kč nižší i všechny valorizace další, tedy i až ono „dočasné“ snížení valorizací skončí!

Pokud bych procentní část důchodu 9.250 Kč (dnes 9000 Kč) navýšil někdy třeba 01/2017 o 2% bude to činit 185 Kč, kdybych ale stejným procentem navyšoval 9 800 Kč (procentní část 01/2016) a kdyby se valorizace dočasně nesnížily, ale důchody „dočasně danily“, bude to 196 Kč. Tedy dočasné snížení valorizací způsobí to, že i následná valorizace „nesnížené“  budou nižší z důvodu, že kdysi k nějakému snížení valorizací došlo!

Ač se to zdá jako protimluv, platí tedy i druhá část titulku, tedy, že: „Dočasné snížení valorizací“ i když jednou možná skončí je jejich snížení trvalé!

Mgr. Karel Zítek

 valorizace.duchodu@seznam.cz

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď