15 června, 2024

.Dluhy kvůli školní výbavě

Konec letních prázdnin se pomalu blíží a děti opět čeká deset měsíců školních povinností, na které je rodiče musí řádně připravit. Tyto přípravy ovšem stojí rozpočet rodin školáků několik tisíc korun, nemluvě o finančních výdajích, které je třeba vynaložit během samotného školního roku.
Někteří z nás si tak budou muset sáhnout hlouběji do kapes. Podle interních průzkumů společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) se téměř 8 % zadlužených osob dostalo do finančních potíží kvůli půjčce související s výbavou pro děti.
 

Náklady na školáka rok od roku rostou. Zatímco před pěti lety činily průměrně 2 500 Kč na jednoho školáka, loni to bylo až 8 400 Kč, přičemž letos by mělo opět dojít k jejich navýšení. Může za to růst cen školních pomůcek, ale také těsné propojování výuky a technologií. Často se tak nejedná už jen o nákup aktovky, sešitů, psacích potřeb, apod., ale také i počítačů, notebooků, tabletů či různých vzdělávacích programů, čímž se celkové náklady mnohonásobně navýší. Další tisíce pak rodiče utratí za stravování svého dítěte ve školní jídelně, příspěvek na SRPŠ, družinu, pobyt v přírodě, lyžařské kurzy či mimoškolní aktivity.

 
Problémem při financování aktivit dětí mohou být emoce. Pokud dítěti bude ve výbavě něco chybět nebo to bude viditelně nízké kvality, může se stát středem posměchu. Toho jsou si rodiče do určité míry vědomi. Rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší a jsou schopni se kvůli zajištění dobré školní výbavy i zadlužit. Potvrzují to také interní statistiky společnosti KRUK, podle kterých se 8 % lidí zadluží právě za účelem nákupu školní výbavy pro svého potomka, 5,5 % z nich přitom vypůjčené peníze použije na nákup elektronického vybavení.
Každý z nás chce pro své děti to nejlepší a jsme schopni se kvůli tomu i zadlužit. Často si ovšem neuvědomujeme, jak velké finanční potíže mohou tyto dluhy způsobit. Důvodem neschopnosti splácet mohou být vysoké úroky, nedostatečné finanční prostředky z důvodu výpadku příjmu, či roztočení dluhové spirály,“ uvedla Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.
 
Rodiče by si tak nejprve měli uvědomit, kolik mají dostupných finančních prostředků na nákup školní výbavy pro své děti a této částky se držet. Mohou tak učinit například sestavením domácího rozpočtu. Jistou možnost představuje také pravidelné odkládání peněz bokem během celého roku, které zajistí, že rodiče nepocítí úbytek financí tak tvrdě. Výhodu představují i reklamní letáky, díky nimž lze zakoupit stejný produkt za výhodnější cenu a tím ušetřit. Pokud mají rodiče více dětí, mohou děti školní výbavu vzájemně sdílet.

Autor článku: Alexandra Kostřicová

VIRKLIS – The Wings Agency

Související příspěvky

Zanechte Odpověď