18 května, 2024

.Dluhy babiček a dědečků

Ochota babiček a dědečků bývá někdy neomezená a jejich snaha pomoci nejbližším bezbřehá. Podpora rodiny a příbuzných je právě proto jedním z nejčastějších důvodů finančních problémů seniorů. Nezřídka se stává, že si starší lidé berou pro potřeby mladších členů rodiny půjčky, které následně rodina nechce nebo nemůže splácet. Starobní či invalidní důchod pak nestačí na včasné splácení závazků a dochází k velmi problematickému zadlužení. A vůbec ne malému – pouze skupina KRUK spravuje dluhy více než dvou tisíc osob ve věku nad 65 let. Průměrný dluh českého seniora se při tom pohybuje ve výši 47 200 Kč.
Současnou situaci na finančním trhu charakterizuje mimo jiné omezená dostupnost úvěrů a potíže s doložením příjmu či zajištěním. Pravidelný příjem seniorů se pak stává nejlepším řešením pro snadné získání půjčky. Babičky a dědečkové chtějí svým nejbližším pomoci, podlehnou prosbám a berou na sebe závazky, které pak ale často nejsou schopni zvládnout. Zhoršující se situaci dokládá počet exekucí na důchody, který má rostoucí tendenci. Problém nastává nejčastěji v momentě, když se rodina přestane z různých důvodů o svoje dluhy starat a senior zůstane na splátky sám.
„Přerušení splátek půjčky nemusí být zlým úmyslem rodiny. Praxe ukazuje, že Češi obecně chtějí splácet své dluhy bez ohledu na to, jestli si úvěr vzali sami nebo využili pomoci rodičů či prarodičů. Ekonomická situace bohužel přináší zvýšené riziko upadnutí do finančních potíží a neschopnosti splácet závazky,“ říká Krzysztof Różycki, generální ředitel společnosti KRUK Česká a Slovenská republika.
Senioři obvykle nemají příjem příliš vysoký. Částka, která zbude po odečtení výdajů za potraviny, bydlení a léky, často nestačí na splátky úvěrů. Nesplacená půjčka pochopitelně nezmizí, naopak se zvětšuje o úroky a dříve či později se dostane k firmě spravující pohledávky, případně dokonce k soudu a exekutorovi.
Závazky nejbližších, které na sebe senioři berou, jsou nejčastější, ale nikoli jedinou příčinou zadlužení nejvyšší věkové skupiny českých obyvatel.
„Starší lidé jsou zpravidla velmi dobrými dlužníky. V případě, že si berou půjčku pro vlastní potřebu, velmi dobře dokážou odhadnout svoje možnosti. Půjčují si obvykle menší obnosy a pravidelně hradí splátky. Časem se ovšem mohou objevit nečekané výdaje, např. na léčení. A protože je zdraví přednější, dostanou se splátky úvěru na vedlejší kolej,“ vysvětluje Krzysztof Różycki.
 
Nejzadluženější senioři jsou ve Středočeském kraji
Dluhy seniorů nejsou zanedbatelné. V současné době spravuje skupina KRUK dluhy více než dvou tisíc osob starších 65 let. Nejvíce zadlužených seniorů žije v Moravskoslezském kraji. Druhým v pořadí je Středočeský kraj s řádově stovkami zadlužených seniorů. Naopak nejméně zadluženým krajem je Plzeňský, kde starší lidé průměrně dluží 34 450 Kč.
Průměrný dluh českého seniora se pohybuje na úrovni 47 200 Kč. Kraje s nejvyšším počtem zadlužených seniorů jsou zároveň regiony s nejvyšším průměrným zadlužením. Senior z Moravskoslezského kraje má splatit v průměru 41 241 Kč a ze Středočeského kraje  44 366  Kč. Nejméně dlužících seniorů naopak žije v Karlovarském kraji, kde se průměrný dluh pohybuje na úrovni 43 560  Kč.
 

Dobré rady pro seniora

Z finančních těžkostí se dá často vyjít s čistým štítem, i když to vyžaduje značné úsilí, změnu návyků v oblasti výdajů a pečlivou kontrolu domácího rozpočtu. Situace seniorů je však do značné míry specifická. Jejich možnosti, jak zvýšit příjem, jsou omezené a těžko se dají redukovat např. výdaje na lékařskou péči nebo na uspokojení základních životních potřeb.
 
„Nejdůležitější je pečlivě zvážit svoje možnosti tak, aby k problémům se zadlužením vůbec nedošlo. Senioři musí ke všem nabídkám a akcím přistupovat s velkou opatrností. Než si vezmou půjčku, kreditní kartu nebo provedou větší nákup na úvěr, je nutné se zamyslet, zda to opravdu potřebují a především jestli budou tyto závazky schopni plně splatit,“ radí Krzysztof Różycki.
Snaha pomoci dětem a vnukům je pochopitelná, o to více je však třeba v těchto záležitostech postupovat rozvážně. Obvyklým důvodem seniorských půjček jsou nákupy počítačového vybavení, elektrospotřebičů nebo rekonstrukce bytu. Situace na trhu práce je bohužel velmi nejistá a může se stát, že i přes nejupřímnější snahu svoje závazky splácet, nebude rodina schopna své dluhy hradit. Vždy je proto na prvním místě otázka, jak v takovém případě postupovat.
 

Co si počít, když není senior schopen dluh splatit?

Nejhorší variantou je ignorace a postoj, jakoby závazek neexistoval. Naopak, velmi žádoucí je spojit se co nejrychleji s firmou spravující pohledávky a na rovinu jí sdělit svoji finanční situaci. Nejlepší je ptát se na možnost splátkového kalendáře a pokusit se domluvit individuální výši splátek. Aby byla dohoda co nejefektivnější, měl by senior uvést výši starobního nebo invalidního důchodu a celkové měsíční výdaje. Jenom tak bude měsíční splátka maximálně přizpůsobená jeho aktuálním finančním možnostem.
„Stále se zvyšuje počet lidí, mezi nimi i řada seniorů, kteří využili u společnosti KRUK možnosti rozložit dluh na splátky. KRUK klientům nabízí možnost dohodnout se také na menších splátkách, které umožní dluh snižovat pomaleji, ale přesto mít jasnou představu, kdy se ho zbaví úplně,“ zdůrazňuje Krzysztof Różycki.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

Zdroj: www.cz.kruk.eu

Související příspěvky

Zanechte Odpověď