23 června, 2024

Cestování se selháním ledvin

V České republice se v dialyzačních střediscích léčí téměř sedm tisíc pacientů s chronickým selháním ledvin, a řadíme se tak mezi evropské státy s nejvyšším procentem dialyzovaných. Pro tyto pacienty znamená jejich nemoc pravidelnou návštěvu dialyzačního střediska nebo domácí léčbu třikrát týdně vždy na dobu až pěti hodin. Přesto pro tyto lidi není problém cestovat. Možnost strávit několik dnů nebo i týdnů mimo domov či dialyzační středisko je u dialyzovaného pacienta odborníky vítána a žádoucí. Pacient má takto možnost na čas „vypnout“ z běžného životního stereotypu, odpočinout si, navázat nové kontakty či přátelství.

Pro zahraniční cesty slouží bezplatná služba Prázdninová dialýza, která umožňuje pacientům vycestovat takřka do celého světa v jakémkoli ročním období. Službu využívá každoročně řada nemocných s chronickým selháním ledvin z České republiky, ale také zahraniční turisté, kteří přijíždějí k nám.

Mezi nejoblíbenější destinace patří Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko a Itálie, ale také jednotlivé regiony České republiky. Zahraniční dialyzovaní pacienti nejčastěji vyhledávají péči dialyzačního střediska v Mariánských Lázních a Karlových Varech. „Naše služby využívají jak tuzemští, tak zahraniční pacienti, a to zejména z Ruska a Německa. Lázně Karlovy Vary a Jáchymov lákají k pobytu, navíc i Krušné hory a památky na Karlovarsku jsou hojně navštěvovány. Pro velký zájem je potřeba domlouvat termín s dostatečným předstihem, protože pak se může stát, že bude naše kapacita naplněna a budeme muset pacienta odmítnout, což samozřejmě děláme velmi neradi a zatím zcela výjimečně,“ uvádí MUDr. Dagmar Fričová, primářka dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Karlových Varech.

Ať už se jedná o dovolenou kdekoli ve světě nebo služební cestu či návštěvu příbuzných, v rámci služby Prázdninová dialýza je pacientům zajištěn servis zahrnující pomoc s výběrem dialyzačního střediska, konzultace ohledně dokumentů, zdravotní zprávy a kopie výsledků vyšetření, které je nutno doložit, a také komunikaci s dialyzačním střediskem v zahraničí koordinátory služby Prázdninová dialýza. Pacienti 25 českých dialyzačních středisek sítě Fresenius NephroCare mají na výběr ze všech kontinentů, více než 120 zemí a 3 690 středisek po celém světě, kde společnost zajistí cestujícím pacientům stejný standard kvality dialyzační péče, na jaký jsou zvyklí z domova.

Prázdninová dialýza zažívá v poslední době velký rozvoj, a to je dobře. I dialyzovaní pacienti mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas i s dialýzou nejen na kmenovém dialyzačním středisku. Situace pacienta, kterému selžou ledviny, je dosti složitá a náročná i na psychickou stránku. Možnost cestovat je jednou z možností, jak zmírnit negativní důsledky dialýzy a podle možností umožňuje pacientům pokračovat v aktivním životě s dialýzou,“ říká pacient na dialýze a předseda pacientské organizace sdružující lidi s onemocněním ledvin CiKáDa Jaroslav Andrle, a dodává: „Velmi dobré zkušenosti mám s dialýzou na Slovensku, v Maďarsku nebo v Chorvatsku. Dokonce jsou i takoví “odvážlivci”, kteří absolvovali dialýzu v exotických destinacích jako jsou Keňa, Mexiko či Thajsko.“
Asistenční služby spojené se zprostředkováním Prázdninové dialýzy doma i v zahraničí jsou poskytovány zdarma. Platba za léčbu závisí na konkrétních podmínkách země – buď je léčba bezplatná (placena prostřednictvím Evropského průkazu pojištěnce) nebo se spoluúčastí z ceny léčby, anebo je hrazena v plné výši (většinou země mimo EU a v soukromých střediscích v rámci EU). Pokud středisko nepřijímá Evropský průkaz pojištěnce, příslušnou cenu dialýzy zaplatí pacient v hotovosti nebo platební kartou. Cenu za dialýzu se dozví již při výběru střediska. Zdravotní pojišťovna pak na základě dokladu o zaplacené částce vrátí pacientovi částku, která se rovná výši úhrady za dialýzu v České republice.

Další informace o službě Prázdninová dialýza naleznou pacienti či jejich rodinní příslušníci v pacientském časopise Péče pro mne, prostřednictvím pacientské organizace CiKáDa a na internetových stránkách dialýza.cz a nephrocare.cz.

Autor článku: Fresenius Medical Care

Související příspěvky

Zanechte Odpověď