19 července, 2024

Azbest – jeho ošetření a odstranění

 O nebezpečí spojeném s azbestem v dnešních dnech již nikdo nepochybuje a souvislosti mezi vdechováním ovzduší, které obsahuje azbestová vlákna a nemocemi jako je mesotelioma, azbestóza a některé druhy rakoviny jsou známé již léta. Ošetření materiálů obsahujících azbest zůstává i nadále úkolem a postoje popředních organizací zabývajících se životním prostředím na celém světě konečně doznaly podstatných změn, které se odrazily i v nové legislativě a doporučeních.
Například všechny státy Evropské unie musí splnit celou řadu nových nařízení, které se vztahují na používání azbestu a ochranu životního prostředí. Evropský parlament v Bruselu přijal rozhodnutí o přísnějších Ekologických směrnicích, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2006. Všechny členské země jsou povinny provádět Inspekce a vést registraci všech větších budov, při jejichž stavbě byl použit AZBEST. Jsou to objekty soukromého, státního a veřejného sektoru, polyfunkční objekty, objekty v průmyslovém odvětví atd. Tyto směrnice mají za následek, že nové členské země POLSKO, ČESKÁ REP., SLOVENSKÁ REP., MAĎARSKO atd. jsou nuceny asanovat a odstranit nebezpečí, které AZBEST obnáší, aby se dostaly na úroveň ostatních členských zemí EU. Dle odhadu různých Ekologických odborníků hrozí nebezpečí, že během 5 ti let zemře v členských zemích EU asi 500.000 osob, jako následek účinku AZBESTU.
„Na základě výsledků experimentálních a epidemiologických studií je zřejmé, že vdechování azbestu může způsobit azbestózu, rakovinu plic a mesothelióm. Azbest je prokazatelně pro člověka karcinogenní (skupina 1 IARC). Žádná úroveň bezpečnosti nemůže být proti azbestu doporučena, protože není známa její existence.“
– WHO –
200 miliard amerických dolarů je v sázce v amerických soudních sporech.
Okolo 250 společností bylo zažalováno desítkami tisíc osob se zdravotními problémy způsobenými Azbestem.
Toto potenciální nebezpečí existuje rovněž v České Republice.
Proto je velmi důležité učinit příslušná opatření týkající se záležitostí ohledně Azbestu. Situace je ještě zdůrazněna tím, že se má Česká Republika stát členem EU.
Švédská společnost CORRO má více než pětadvacetileté zkušenosti s aktivitami týkajícími se ochrany před Azbestem a jeho odstraňování ve své vlastní zemi.
CORRO Bohemia působící v České Republice po několik let (datum založení 1990), je správným partnerem pro Vaši společnost ohledně všech záležitostí týkajících se Azbestu, jako jsou ověřené prohlídky, laboratorní analýza testovacích vzorků, rozebírání, nanášení a inkapslace (zapouzdření) ať už se jedná o Vaši kancelář, dílny, vybavení nebo jiné.
Jednejte ihned a chraňte vaši společnost, zákazníky a personál.

Odstranění

Technologie a postup odstranění azbestu

  1. Přechod do nebezpečného pásma přes hygienickou smyčku. Ta slouží k převlékání do speciálních ochranných kombinéz s maskami před vstupem do pracovního prostoru.
  2. Při odstraňování musí být všechen odpad včetně desek obsahující azbest vložen do plastových pytlů nebo obalů, které se uzavřou a označí páskou s nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Tyto pytle budou umístěny do přistavených speciálních kontejnerů, které budou posléze zlikvidovány na skládce nebezpečného odpadu.
  3. Podlahy a povrchy se po dokončení prací vyčistí od nečistot a prachu, které se mohou nacházet v prostoru. To je provedeno speciálními vysavači s účinností filtrů 99,97%
  4. Po sanaci následuje vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách vysokovýkonnými čističi (ventilátory) vzduchu a to s kapacitou až 15.000 m3/hod. S naší kapacitou jsme schopni vyčistit za 24 hodin až 1.080.000 m3/hod.
  5. Po dokončení prací a vyčištění vzduchu v sanovaných prostorách bude změřen a odebrán vzorek vzduchu. Ten bude zaslán do naší smluvní laboratoře RÚVZ NITRA (Regionální ústav veřejného zdraví). Výsledky z  analýzy budou předány objednateli. Na základě tohoto výsledku bude vystaven závěrečný protokol o nezávadnosti a čistotě vzduchu v sanovaném prostředí.

Zdroj článku: www.corro.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď