24 května, 2024

AIDS sexuálně přenosná nemoc

Jde o nemoc, o které se v posledních letech buď nehovoří vůbec anebo jen velmi málo. Každý ví, co to je za onemocnění a jak vzniká, stejně jako každý ví o škodlivosti kouření. Jen ten, komu zemřel na rakovinu hrtanu někdo blízký, chápe, škodlivost cigaret jsou a pohrdavé úšklebky neznalých přehlíží. AIDS byl identifikován v roce 1981. (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Nejdříve se o této nemoci hovořilo jako novém druhu rakoviny, která se přenáší jen mezi homosexuály.
Příznaky byly záhadné, onemocnění kůže, zápal plic atd. Byla tedy pojmenována Grit – selhání imunity homosexuálů.

Kdo AIDS dostane?

Pak ale byli postižení nejen homosexuálové, ale i drogově závislí, kteří si vzájemně půjčovali jehly. Díky sociologickému vzorku mezi nemocnými se ukázalo, že se nemoc přenáší pomocí tělních tekutin a AIDS dostali i promiskuitní heterosexuálové. Zavládl názor, že vzorných se to prostě netýká a jde o trest boží, který přišel díky uvolněným mravům 60-70 let.
Přenos nemoci už tedy byl možný z muže na muže, z muže na ženu a opačněz ženy na nenarozené dítě, a posléze byl přenos identifikován i u krevních transfuzí. V tom okamžiku nastal hon na čarodějnice, protože se věřilo, že se nemoc přenese i pouhým polibkem. Nejhůře na tom byli homosexuálové, kterým se připisoval vznik nemoci, a objevovalo se jejich lynčování.
V roce 1983 byl objeven virus, který tuto nemoc způsobuje HIV. Tento virus napadá určitou skupinu bílých krvinek (T lymfocytů), ve kterých se množí a posléze je zabíjí, čímž snižuje jejich počet. Tento pokles bílých krvinek pak souvisí s obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhávání imunity, až nakonec přejde v onemocnění AIDS. Čili celkové selhání imunitního systému, díky kterému jedinec ztrácí odolnost nejen proti běžným infekčním chorobám, ale i závažným, jako je rakovina. Jde tedy o ztrátu obranyschopnosti organizmu a nemocný nakonec podléhá naprosto běžným nemocem.
V roce 1984 dostala nemoc své jméno AIDS a zjistilo se, že v Africe je podobně nemocných velké množství. Výzkum se tedy přestěhoval tam. Mezi lidmi se objevilo několik dalších teorií, jak k rozšíření nemoci došlo.

  • Virus byl vyvinut záměrně, k omezení lidské populace.
  • Virus HIV se na cestovatele Afrikou přenesl někdy ve dvacátých letech z opic a následně zmutoval.
  • Virus vznikl omylem přitom, kdy byla vyvinuta očkovací látka proti obrně, která se vyvíjela z jater a ledvin opic a bylo jí naočkováno asi 900 tisíc Afričanů

 

Projevy nemoci

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít z počátku (někdy i mnoho let) vůbec žádné zdravotní potíže. Běžným okem nelze na něm nic poznat. Nemocná je jen jeho krev, kde virus sídlí a pozná se jen na speciálním vyšetření krve. Už v této bezpříznakové době je však infekční a může tuto infekci přenést na další osobu.
Nemoc je tak nebezpečná právě proto, že k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle dojde až za mnoho let po infekci. Kdy se objeví první příznaky, je silně individuální a záleží např. na původním stavu imunitního systému, životním stylu (stres) nebo na stravovacích návycích.
V devadesátých letech všechny vyděsila série mrtvých mezi slavnými osobnostmi, které o své nemoci nahlas nehovořily a lidé tuto nemoc i dále podceňovali a byla pokládána za nemoc „spodiny“.
 

Test na pozitivitu

Pamatuje-li si váš mozek bujaré večírky, kdy jste se budili s bolavou hlavou a vedle ležela naprosto neznámá osoba, nebo se po zemi povalovaly jehly, by mělo být tím prvním varovným impulzem k tomu, abyste navštívili nejbližší laboratoř na vyšetření krve. A to nejen proto, že třeba „zítra“ budete chtít založit rodinu a „konečně se usadit“.
Rozhodně nemá smysl tam běžet po každém náhodném sexu, protože než se virus v těle zabydlí, trvá to pár měsíců. Po podobném úletu vás bude čekat mnoho bezesných nocí. Pokud se ale ukáže, že jste infekční, není potřeba se hroutit. Naopak včasná léčba vám může prodloužit dobu od nakažení do propuknutí AIDS.
Nastává však složité období, protože každé sebemenší onemocnění, znamená pro organismus velkou zátěž.
Ke zkrácení období HIV pozitivní k propuknutí AIDS může přispět i „reinfekce“, tedy příjem další dávky viru HIV. Jsou-li tedy HIV pozitivní oba sexuální partneři, pak i v tomto případě je potřeba dodržovat zásady bezpečnějšího sexu, protože nechráníte jen ty druhé, ale i sami sebe.

  • Do dnešní doby je asi 60 milionů nakažených, ale skutečné číslo může být díky zatím nevyšetřeným až 5x vyšší.
  • Na následky některé nemoci souvisejících s již propuknutým AIDS už zemřelo 25 milionů lidí. Z tohoto čísla má ¾ mrtvých na svědomí subsaharská Afrika.
  • U nás je 1671 prokazatelně nakažených a do AIDS se nemoc rozvinula u 341, zemřelo 253 nemocných.
  • Nejohroženější skupinou jsou ženy mezi 20-24 let a muži mezi 25-30 let.

 

Z jiných zdrojů:

Vydaly se příkazy vyvinout mikrob a také vyvinout nějakou léčbu a nějaký preventivní prostředek. Tento mikrob by se použil proti populaci a byla by představena očkovací látka spravovaná WHO (Světová zdravotnická organizace). Tato preventivní látka měla být použita pro vládnoucí elitu. Léčba se bude poskytovat těm, co to přežijí, až se rozhodne, že již zemřel dostatečný počet lidí. Protilátka bude oznámena jako nově vyvinutá. Tento plán byl nazván Global 2000. Léčba a prevence jsou do té doby potlačeny.
Více zde
U pacientů s HIV může být riziko mrtvice vyšší. Mrtvice mezi lidmi s HIV v posledních letech klesá, zatímco v populaci USA výzkum upozorňuje, že léčba viru, který způsobuje AIDS, může zapříčinit u těchto pacientů vyšší riziko kardiovaskulárních potíží. Neexistuje žádný přímý důkaz spojující léky k vyšší pravděpodobnosti, ale předchozí …
Více zde
Informace pro ženy, které jsou diagnostikovány s HIV během těhotenství. Tato brožura, kterou vyvinula College Hospital žen, se zaměřuje na klíčové otázky pro ženy, které mají diagnózu HIV a současně jsou těhotné. Témata zahrnují i lékařskou péči, pro ženy, které mají HIV-negativní dítě, nebo nakažené virem HIV.
Více zde

Související příspěvky

Zanechte Odpověď